dnsdegistirmek.com dnsdegistirmek.com - Dns De?i?tirme Y?ntemleri ve H?zl? Dns Ayarlar?

dnsdegistirmek.comWebsite Profile

Title: Dns De?i?tirme Y?ntemleri ve H?zl? Dns Ayarlar?
Keywords: dns de?i?tirme, dns ayarlar?, dns adresleri
Description:H?zl? ve kolay bir ?ekilde ba?lant? sorunu ya?amadan dns de?i?tirme, Dns ayarlar? ve yap?land?rma platformu.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

dnsdegistirmek.com Information

Website / Domain:dnsdegistirmek.com
Website IP Address:79.98.129.46
Domain DNS Server:ns11.guzelhosting.com,ns1.guzelhosting.com,ns2.guzelhosting.com,ns12.guzelhosting.com

dnsdegistirmek.com ranks

Alexa Rank:624346
EveryoneDomain Rank:4
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

dnsdegistirmek.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$170,292
Daily Revenue:$466
Monthly Revenue:$13,996
Yearly Revenue:$$170,292
Daily Unique Visitors:42,923
Monthly Unique Visitors:1,287,690
Yearly Unique Visitors:15,666,895

dnsdegistirmek.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection close
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server LiteSpeed
Date Mon, 24 Sep 2018 01:29:34 GMT

dnsdegistirmek.com WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
dns de?i?tirme 25 5.26%
dns ayarlar? 22 3.92%
dns adresleri 2 0.37%

dnsdegistirmek.com Similar Website

Domain WebSite Title
dnsayarlaridegistirme.com Dns Ayarlar? De?i?tirme
dnsdegistirme.com 2013 ve 2014 DNS Ayarlar? De?i?tirme
dnsayardegistirme.com Dns Ayar De?i?tirme, Dns Ayarlar?, 2016 Güncel Dns Adresleri
dnsayaridegistirme.com DNS Ayar? De?i?tirme
dnsayari.net 2013 ve 2014 Güncel DNS Ayarlar?
hizlidns.net En H?zl? Dns Adresleri
zayiflamax.com Zay?flamax | Bitkisel ve h?zl? zay?flama y?ntemleri
dnsayarim.com Güncel DNS Ayar? 2015 | Dns Ayar? De?i?tirme Nas?l Yap?l?r?
gunceldns.net Güncel Dns Ayarlar? 2017
yasaklisiteleregiris.site Yasakl? Sitelere Giri? - Yasakl? Sitelere Giri? Program, DNS ve Y?ntemleri Online
zayiflamayontemlerim.org Zay?flama Y?ntemleri | H?zl? Zay?flaman?n Yollar?
zayifkadin.com H?zl? Zay?flama Y?ntemleri, Zay?flamak ?stiyorum
dns.no DNS
deesidenaturalists.org.uk DNS
dns.se DNS
netgeek.net dns
altaprojects.com dns
dnsdubai.com DNS

dnsdegistirmek.com Alexa Rank History Chart

dnsdegistirmek.com aleax

dnsdegistirmek.com Html To Plain Text

Dns De?i?tirme Y?ntemleri ve H?zl? Dns Ayarlar? Skip to content Menu ara Güncel DNS DNS Ayarlar? Mobil / Telefon DNS Ayarlar? Windows DNS Ayarlar? MAC DNS Ayarlar? Yasakl? Sitelere Giri? DNS Ayarlar? Windows Xp Windows 10 Windows 8 Windows 7 Apple MAC Android ?phone Google Facebook Twitter Menu Güncel DNS DNS Ayarlar? Mobil / Telefon DNS Ayarlar? Windows DNS Ayarlar? MAC DNS Ayarlar? Yasakl? Sitelere Giri? DNS Ayarlar? DNS, Domain Name System ad?n?n k?salt?lm?? halidir. Türk?esi Alan Ad? Sistemi olarak bilinen bu isim, internet ortam?nda ?e?itli proxyler arac?l??? ile bilgisayar?n?z?n ip kontrolünü sa?lamaktad?r. ?nternet a??n? olu?turan bu sistem kendi i?erisinde her biri farkl? olmak üzere bir IP de?i?kenine sahiptir. Bu ip adresleri kullan?c?lar?n www.dnsdegistirmek.com gibi ba?lant?l? adreslere kolay yoldan ula?mas?n? sa?lamaktad?r. Yasaklanan ya da engellenen her hangi bir web sitesine eri?im i?inde bu IP adresleri DNS de?i?tirme i?lemi taraf?ndan farkl? bir proxy'e y?nlendirilerek eri?im olana?? sunar. Bu eri?imi dilerseniz dns de?i?tirme programlar? yard?m? ile kolay bir ?ekilde ger?ekle?tirebilir, dilerseniz de sitemizde bulunan alternatif y?ntemler ile dns ayarlar? de?i?tirme i?lemini kolay bir ?ekilde ger?ekle?tirebilirsiniz. DNS Ayarlar? Günün Ma?lar? admin5 Nisan 20175 Nisan 20170 Günün Ma?lar? Size ufakken yapt???m?z mahalle ma?lar?ndan bahsedece?im günün ma?lar? konusuna ge?meden ?nce. Hat?rlars?n?z o zamanlar? sizi bilmem ama ben … Devam?... Tablet DNS Ayarlar? Tabletler ??in VPN Uygulamalar? admin1 Nisan 20170 ?nternette ?zgürce dola?mak ve istedi?iniz siteye girmek mi istiyorsunuz? E?er doyas?ya internetin keyfini tabletlerinizden ??karmak istiyorsan?z, tabletler i?in VPN uygulamalar? … Devam?... Windows DNS Ayarlar? Windows 9 DNS De?i?tirme admin22 Mart 20170 Bildi?iniz gibi internette yasaklanm?? sitelere girmek, girip bakamad???m?z ?eyleri izlemek veya ?ok farkl? sebeplerden dolay? ihtiya? duydu?umuz DNS adresleri, ger?ekten … Devam?... DNS Ayarlar? Birincil DNS Sunucu Hatas? [??züldü] admin26 ?ubat 20170 Son zamanlar?n belki de en ?ok kar??la??lan sorunlar?ndan biri olan birincil DNS sunucu hatas?, ger?ekten ba?a bela bir durum olabilmektedir. … Devam?... Mobil / Telefon DNS Ayarlar? Android ??in VPN Uygulamas? (ücretsiz) admin29 Aral?k 20160 Merhaba arkada?lar, bugün sizlere google play üzerinden sunulan ve tamamen ücretsiz olan VPN uygulamas?n? tan?taca??m. Bilindi?i gibi ?e?itli zamanlarda sosyal medya … Devam?... Güncel DNS Pardus DNS De?i?tirme admin13 Aral?k 20160 ??letim sistemlerinden biri olan ve Linux tabanl?lardan biri olan Pardus, bildi?iniz gibi TüB?TAK – B?LGEM taraf?ndan ba?lat?lm?? bir i?letim sistemidir. … Devam?... MAC DNS Ayarlar? Mac OS X DNS De?i?tirme 2017 admin3 Aral?k 20160 Apple bilgisayarlar?n i?letim sistemi olan Mac, DNS de?i?tirme konusunda baz? ki?ilere sorun ??karabilmektedir. Asl?nda son derece basit bir DNS de?i?tirme … Devam?... Windows DNS Ayarlar? Linux DNS De?i?tirme (2017 Sorun ??züldü) admin22 Kas?m 20160 Yasaklanm?? web sitelerine, sosyal medya hesaplar?n?za veya daha bir?ok farkl? platforma giri? yapabilmeniz i?in DNS de?i?tirmek olduk?a ?nemli bir i?lev … Devam?... Güncel DNS Ubuntu DNS De?i?tirme Y?ntemleri admin14 Kas?m 20165 Aral?k 20160 Windows’tan ayr? olarak faaliyet g?steren i?letim sistemlerinin hayat?m?za girmi? olmas?yla beraber, bir?ok fark?ndal?k ve ayr?cal?k da bizlere verilmi? oldu. Windows … Devam?... Mobil / Telefon DNS Ayarlar? Vodafone Vodem DNS De?i?tirme 2017 admin1 Kas?m 20160 Vodafone Türkiye’nin en ?nemli GSM operat?rlerinden birisi olurken, firma taraf?ndan sunulan hizmetlerde internet de bulunmaktad?r. ?nternet hizmeti alan ki?ilerin, ?zellikle … Devam?... Mobil / Telefon DNS Ayarlar? V?nn DNS De?i?tirme 2017 admin22 Ekim 20160 Türkiye’deki GSM operat?rleri taraf?ndan ki?ilerin internet ihtiyac?n?n daha pratik bir ?ekilde giderilebilmesi ad?na V?nn ad? verilen ?zel cihazlarda internet hizmetleri … Devam?... Mobil / Telefon DNS Ayarlar? Turkcell DNS De?i?tirme (Kesin ??züm) 2017 admin10 Ekim 20162 Turkcell taraf?ndan sunulan V?nn hizmetinde ki?iler Turkcell altyap?s? üzerinden ba?lant? sa?lamaktad?r ve bu veri mobil veri olmaktad?r. Ki?ilerin Turkcell DNS … Devam?... Yaz? dola??m? 1 2 … 8 ?leri ? ara Güncel ??erikler Günün Ma?lar? 5 Nisan 20175 Nisan 2017 0 Günün Ma?lar? Size ufakken yapt???m?z mahalle ma?lar?ndan bahsedece?im günün ma?lar? … Tabletler ??in VPN Uygulamalar? 1 Nisan 2017 0 ?nternette ?zgürce dola?mak ve istedi?iniz siteye girmek mi istiyorsunuz? E?er … Windows 9 DNS De?i?tirme 22 Mart 2017 0 Bildi?iniz gibi internette yasaklanm?? sitelere girmek, girip bakamad???m?z ?eyleri izlemek … Birincil DNS Sunucu Hatas? [??züldü] 26 ?ubat 2017 0 Son zamanlar?n belki de en ?ok kar??la??lan sorunlar?ndan biri olan … Android ??in VPN Uygulamas? (ücretsiz) 29 Aral?k 2016 0 Merhaba arkada?lar, bugün sizlere google play üzerinden sunulan ve tamamen … Pardus DNS De?i?tirme 13 Aral?k 2016 0 ??letim sistemlerinden biri olan ve Linux tabanl?lardan biri olan Pardus, … Mac OS X DNS De?i?tirme 2017 3 Aral?k 2016 0 Apple bilgisayarlar?n i?letim sistemi olan Mac, DNS de?i?tirme konusunda baz? … Linux DNS De?i?tirme (2017 Sorun ??züldü) 22 Kas?m 2016 0 Yasaklanm?? web sitelerine, sosyal medya hesaplar?n?za veya daha bir?ok farkl? … Ubuntu DNS De?i?tirme Y?ntemleri 14 Kas?m 20165 Aral?k 2016 0 Windows’tan ayr? olarak faaliyet g?steren i?letim sistemlerinin hayat?m?za girmi? olmas?yla … Vodafone Vodem DNS De?i?tirme 2017 1 Kas?m 2016 0 Vodafone Türkiye’nin en ?nemli GSM operat?rlerinden birisi olurken, firma taraf?ndan … V?nn DNS De?i?tirme 2017 22 Ekim 2016 0 Türkiye’deki GSM operat?rleri taraf?ndan ki?ilerin internet ihtiyac?n?n daha pratik bir … Turkcell DNS De?i?tirme (Kesin ??züm) 2017 10 Ekim 2016 2 Turkcell taraf?ndan sunulan V?nn hizmetinde ki?iler Turkcell altyap?s? üzerinden ba?lant? … Yabanc? DNS Adresleri 2017 (Sorunsuz Liste) 30 Eylül 2016 0 Türkiye’de eri?ime kapat?lan internet sitelerine giri? yapman?n en kolay yollar?ndan … 2017 Proxy Siteleri (Sorunsuz Tüm Liste) 16 Eylül 2016 0 2017 Proxy Siteleri ülkelerde yerel olarak yasaklanan sitelere giri? i?lemlerinde … Yorumlar Youtube Giremiyorum 2016 (Sorun ??züldü) i?in admin Vodafone Dns De?i?tirme 2016 i?in admin Turkcell DNS De?i?tirme (Kesin ??züm) 2017 i?in admin Youtube Giremiyorum 2016 (Sorun ??züldü) i?in admin Youtube Giremiyorum 2016 (Sorun ??züldü) i?in admin Youtube Giremiyorum 2016 (Sorun ??züldü) i?in admin Youtube Giremiyorum 2016 (Sorun ??züldü) i?in admin Youtube Giremiyorum 2016 (Sorun ??züldü) i?in admin Youtube Giremiyorum 2016 (Sorun ??züldü) i?in admin Youtube Giremiyorum 2016 (Sorun ??züldü) i?in admin Youtube Giremiyorum 2016 (Sorun ??züldü) i?in admin Youtube Giremiyorum 2016 (Sorun ??züldü) i?in erdem derin Dns Ar?iv Nisan 2017 Mart 2017 ?ubat 2017 Ocak 2017 Aral?k 2016 Kas?m 2016 Ekim 2016 Eylül 2016 A?ustos 2016 Temmuz 2016 Haziran 2016 May?s 2016 Nisan 2016 Mart 2016 ?ubat 2016 Aral?k 2015 Kas?m 2015 Eki...

dnsdegistirmek.com Whois

Domain Name: dnsdegistirmek.com
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Registrant Name: Erkut Ozen
Registrant Organization:
Name Server: NS1.HABEREFELER.COM
Name Server: NS2.HABEREFELER.COM
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-24T01:29:34Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en